Defibrillation Lead Durata

Дефибрилиращ електрод с активна фиксация със следните характеристики:

*един или два койла;

*електродът е проектиран за имплантация с дисталната част на върха в дясната камера и осигурява сензинг на честотата пейсинг и шок терапия, чрез кардиовертер дефибрилатор.  * с изолация Optim.

* с различни конектори-DF1; IS-1, DF-4

*размери-52; 58; 60; 65; 75 см;

*MRI съвместим