Pacing Lead Tendril™ STS

Биполярен, стероид-енулиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, със следните свойства:

*Електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се улесни оптималното позициониране на водача.

*Активна фиксация – свойство спомагащо за изпъване на спиралата, за по-сигурно закотвяне.

*Хлъзгаво покритие, което улеснява преминаването му през интродюсера и вените.

*Изолация от химически ко- полимер, съчетаващ полиуретан и силикон.

*Стероид еулиране – съдържа монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода на водача, което е импрегнирано с дексаметазон натриев фосфат.

*Препоръчителен размер на интродюсера – 6 Fr. Външен диаметър 1.9 мм.

*Разстояние от върха до пръстена 10 мм. J – електрод,

*Дължини- 46, 52, 58, 65, 100 см