„Булмед 2000“ ЕООД

Фирма Булмед 2000 ЕООД предлага консумативи на утвърдени производители:

  • Abbott Medical(САЩ) – Продукти за кардиохирургия (механични и биологични клапи, анулопластни рингове, механични кондюиди, перикардни пачове), транскатетърни клапи (TAVI), електро-кардиостимулация (пейсмейкъри- VVI/R, DDD/ R, VDD/R, CRT, кардиовертер-дефибрилатори ICD-VR, ICD-DR, CRT-D, електроди, интродюсери, катетри), устройства за механично подпомагане на сърдечната циркулация, ангиография (Устройства за затваряне на предсърдни и камерни дефекти, продукти за затваряне на сърдечни малформации, устройства за затваряне при феморален достъп, интродюсери, катетри), електрофизиология (En Site Velocity System, електрофизиологични катетри и др консумативи);
  • Getinge AB (Швеция) – Интрааортни балон помпи и балон катетри за контрапулсация;
  • Medimex GmbH (Германия) – Изделия за еднократна употреба и медицински саба;

"БУЛМЕД 2000" ЕООД насочва усилията си в следните направления:

Фирмата се утвърди в България като една от най-предпочитаните, по отношение на търговията със специфични медицински консумативи, медицински обувки, оборудване и сервиз;

Осигуряване и поддържане на мотивираност на персонала и съпричастност към извършваната работа от всеки служител, за постигане на добри резултати;

Обучение на служителите, насочено към предоставяне на качествени продукти и услуги за тяхното удовлетворяване;

Развиване и поддържане на конкурентни предимства на фирмата и нейните клиенти;

Подобряване на ефективността на предоставяните услуги.

Целите на фирмата са:

Oбновяване на продуктовата гама, чрез въвеждане на нови продукти и налагането им на пазара.

Участие и организация на събития, конгреси, симпозиуми и конференции.

Изграждаме индивидуален подход с всеки един от клиентите и партньорите ни.

Поддържане на лидерска позиция на пазара на фирмата, чрез повишаване на предлаганите услуги.

Поддържането ни като надежден, коректен и лоялен партньор са едни от най-важните приоритети на фирмата.

Ние предлагаме бързи срокове за доставка и възможност да предложим различни срокове на плащане, в зависимост от желанието и потребностите на клиента. За това допринася компетентността на служителите на фирмата, които непрекъснато разширяват познанията си, за да могат да бъдат максимално полезни на нашите клиенти и партьори. На първо място за фирмата стои клиента, затова ние се стремим да удовлетворим изискванията и потребностите му по отношение на обслужването, асортимента и качествените характеристики на предлаганите продукти, в комбинация с оптимална цена и изпълнение в срок. Задълбоченото разбиране и удовлетворяване на нуждите на клиентите и занапред ще бъде в основата на нашата фирмена философия.