Клиенти на Булмед 2000

Клиенти на фирмата са и много новоизградени малки центрове и клиники в цялата страна. През годините компанията утвърди лидерската си позиция сред водещите фирми в България, специализирани в тази област.

Клиенти на фирмата