Implantable Cardioverter Defibrillator Fortify Assura VR/DR

*Еднокухинeн и двукухинен кадиовертер дефибрилатори;

*АТ/AF мониторинг с DF-1 и DF-4 конектори;

*Покритие от парилен, с малки размери– 71 х 40 х 14 мм;

*Алгоритъмът за откриване на свръхток автоматично променя конфигурациите на шока, технология с Decision Tx програмиране.