Getinge

Водещ производител на интрааортни балон помпи и катетри, които се използват за лечение на кардиогенен шок, остра сърдечна недостатъчност, при хирургични операции, ангиопластики и стентиране.