Cardiac resynchronization therapy and pacemaker Quadra Allure MP

*Пейсмейкър за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация.

*Предназначен за сърдечна ресинхронизация с един пресърден и два предсърдно-камерни порта за пациенти, които могат да ползват бивентрикуларно възприемане и подаване на ритъм.

*С четириполярен електрод характеризиращ се с четири пейсиращи полета и 14 пейсиращи вектора, за да осигури повече възможности и контрол за да иднтифицира проблема и да изгради кардио ресинхронизиращ отговор. Характеризира се с многокухинен пусков режим DDT/VVT.

*Уникален автоматично настройващ ритъма алгоритъм.

*Мултипойнт пейсинг.