Medimex

Компания, специализирана в производството на изделия за еднократна употреба и медицински саба.