Pacing Lead IsoFlex™ Optim™

Биполярен ендокардиален електрод с пасивна фиксация със следните характеристики:

* IS-1 съвместим ;

*Стероид-елуиран – количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди;

*Optim изолация;

*Fast-Pass обвивка;

*Пасивна фиксация;

*Препоръчителен размер на интродюсера 7 F;

*Прав или J-тип;

* Размери -46, 52 и 58 см;

*MRI съвместим.