admin

Getinge

Водещ производител на интрааортни балон помпи и катетри, които се използват за лечение на кардиогенен шок, остра сърдечна недостатъчност, при хирургични операции, ангиопластики и стентиране.

Getinge Read More »

Abbott

Водещ производител на медицински изделия за кардиостимулация – кардиостимулатори (VVI(R), DDD(R), VDD(R), CRT, ICD, ICD-CRT) и консумативи към тях, продукти за кардиохирургия (механични клапи, биологични клапи, анулопластни рингове, кондюиди и пачове), консумативи за електрофизиология и ангиография (катетри, водачи, интродюсери, устройства за затваряне на съдове и т.н.). Устройства за затваряне на предсърдни и камерни дефекти, продукти

Abbott Read More »