HEARTMATE 3 LVAD WITH FULL MAGLEV FLOW TECHNOLOGY

HeartMate 3™ LVAD с Full MagLev™ Flow Technology значително напредна в областта на LVAD терапията, определяйки стандарта с иновации и изключителни клинични резултати, които правят значима разлика в живота на вашите пациенти. 

 • Тази иновация включва технологията Full MagLev Flow, която поддържа щадящо боравене с кръвта, за да минимизира усложненията и нежеланите събития, свързани с хемосъвместимостта. 
 • HeartMate 3 LVAD се използва за пациенти с напреднала сърдечна недостатъчност, нуждаещи се от краткосрочна или дългосрочна механична циркулаторна подкрепа.

HEARTMATE 3 ПРЕДЛАГА НАДЕЖДА

 • За хора с напреднала сърдечна недостатъчност, HeartMate 3 LVAD предлага втори шанс за живот.
 • Системата за подпомагане на лявата камера HeartMate 3™ е показана за осигуряване на краткосрочна и дългосрочна механична циркулаторна подкрепа (напр. като мост към трансплантация или възстановяване на миокарда, или целева терапия) при възрастни и педиатрични пациенти с напреднала рефрактерна левокамерна сърдечна недостатъчност и с подходяща телесна повърхност.
 • Профил на пациента
  • NYHA клас IIIB или IV
  • Хоспитализация(и) със сърдечна недостатъчност
  • Не се повлиява от диуретици или неврохормонални средства

Разгледайте още: