Advisor HD Grid

Шестнадесет полюсен диагностичен катетър за високоплътностно картографиране, HD mapping с управляема извивка, електроди по 1 мм и разположение на електродите 4х4, с магнитен сензор

Разгледайте още: