Epic Митрални и Аортни Стентирани Тъканни Клапи

  • Биологична сърдечна клапа аортна/митрална със стент, трикомпонентна, от свинска септална мускулна преграда, тъканта e фиксирана върху полиестерно покрит ацетил кополимерен Flex Fit стент, височината на имплантируемите елементи е 8-12мм., различна в зависимост от вида и диаметъра на клапата. Обвита е с волска перикардна обвивка, обработена с антикалцификационна технология.
  • Размери от 19 до 29мм за Аортна
  • Размери от 25 до 33мм за Митрална.